• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Liên danh 2 thành viên trúng thầu nâng cấp kênh Chà Là

Sau 1 tháng đánh giá hồ sơ dự thầu, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu PR-1.8 Nâng cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 176,146 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư của Tiểu dự án là 1.962,367 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước, phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, qua mạng từ ngày 29/4 - 1/6/2022. Nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn, với giá trúng thầu 173,328 tỷ đồng, giảm giá 1,6% sau đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Liên danh cho biết sẽ đề xuất sử dụng 2 nhà thầu phụ trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm gồm Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận; Công ty TNHH Long Vịnh nhằm đảm bảo thời hạn hoàn thành công trình, trong bối cảnh Tiểu dự án TP. Phan Rang - Tháp Chàm bị chậm tiến độ và vừa được gia hạn thêm 18 tháng.

Theo tìm hiểu, 2 thành viên Liên danh đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Hà Nội. Trong đó, Vinaconex 12 là nhà thầu đang thi công Gói thầu PR-1.2 Xây dựng kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài cùng thuộc Tiểu dự án TP. Phan Rang - Tháp Chàm (giá trúng thầu 109,668 tỷ đồng). Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn đang thực hiện hợp đồng Gói thầu số 14 Thi công sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình (giá trúng thầu 135 tỷ đồng).

create

Minh Khuê / baodauthau.vn

Nguồn: https://baodauthau.vn/ninh-thuan-lien-danh-2-thanh-vien-trung-thau-nang-cap-kenh-cha-la-post126105.html

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1466292