• youtube
  • facebook

Hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Những năm qua, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

Nhiều mô hình tự quản về ANTT được xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT như: “Ban bảo vệ dân phố” gồm 15 ban, 112 tổ với 449 thành viên; “Tổ nhân dân tự quản” gồm 1.022 tổ với 1.211 thành viên; “Đội dân phòng” với 4 đội gồm 53 thành viên; “Cụm liên kết về an ninh trật tự” với 16 cụm tại 16 phường, xã. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng tổ chức thành lập các mô hình quần chúng tự quản về ANTT trong số đoàn viên, hội viên của tổ chức mình như: Hội Phụ nữ thành lập được 5 câu lạc bộ (CLB) phòng chống tệ nạn xã hội và mại dâm với 120 thành viên và 7 câu lạc bộ phụ nữ không có chồng con mắc tệ nạn xã hội với 188 thành viên; Hội Nông dân thành lập 16 CLB nông dân sản xuất giỏi phòng, chống tội phạm; Hội Cựu chiến binh thành lập mô hình “Hội cựu chiến binh tự quản về ANTT gắn với an toàn giao thông” và mô hình “4 không, 3 nhớ”; Đoàn Thanh niên thành lập mô hình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, “Đội thanh niên xung kích” và mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; Mặt trận Tổ quốc các phường, xã phối hợp với Công an cùng cấp xây dựng các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Cảm hoá giáo dục người lầm lỡ”, “Vì lợi ích cộng đồng đùm bọc vươn lên”, “Tổ tuần ta nhân dân”, “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự”. Trường THCS Lê Hồng Phong phối với với công an phường Phủ Hà xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”. Tất cả các mô hình trên đều được Công an, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp quan tâm bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức. Qua thực tiễn cho thấy hoạt động của các mô hình này đều phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT tại khu dân cư và cơ quan, đơn vị.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Tiêu biểu như: Mô hình “Ban bảo vệ dân phố” được tổ chức thành lập ở 15 phường; đây là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các phường. Từ năm 2012 đến nay, các Ban bảo vệ dân phố đã phát hiện và cung cấp cho các ngành chức năng trên 2000 nguồn tin có giá trị, tham gia hoà giải 1.193 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng Công an phường tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tốt vai trò xung kích trong việc tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương. Mô hình “Cụm liên kết về ANTT” được xây dựng tại 16 phường, xã đã phát huy được vai trò trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khép kín giữa các địa bàn phường, xã. Mô hình “Đội thanh niên xung kích” đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là thanh niên chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn ANTT, hoà giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở; chủ động cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những trường hợp vi phạm pháp luật, giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở khu dân cư. Mô hình “Vì lợi ích cộng đồng đùm bọc vươn lên” của phường Kinh Dinh và mô hình “Cảm hoá giáo dục người lầm lỡ” của phường Văn Hải đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp phạm tội và lầm lỡ để tái hoà nhập cộng đồng tránh tái phạm; thời gian qua, từ các mô hình này đã giúp đỡ hàng chục trường hợp người được tha tù về địa phương trở thành công dân tốt, có trường hợp còn tích cực tham gia, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Nhìn chung đến nay, ở hầu hết các phường, xã, các tổ chức hội, đoàn thể Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã thành lập được các mô hình tự quản về ANTT; có nhiều mô hình đã và đang hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn thành phố. Điều đáng ghi nhận là hoạt động của các mô hình này đã có nhiều nội dung hoà nhập, gắn kết với các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể nên đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức này trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ những kết quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm thời gian qua đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

create

Tiến Thành / baoninhthuan.com.vn

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/249257