• youtube
  • facebook

Bình Thuận chi hỗ trợ cho hơn 4.000 hộ nghèo, mỗi hộ 1 triệu đồng

Ngoài những hộ nghèo, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũng thống nhất chi hỗ trợ các hộ cận nghèo.

Ngày 14-9, ông Trần Tới, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã ký thông báo khẩn kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đã họp và thống nhất chi hỗ trợ 4.363 hộ nghèo với mức 1 triệu đồng/ hộ từ nguồn Quỹ vì người nghèo của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cạnh đó, chi hỗ trợ 1.208 hộ cận nghèo ở thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi mỗi hộ 1 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo của thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi.

Chi hỗ trợ cho người bán vé số dạo năm 2020 tại Bình Thuận.

Chi hỗ trợ cho người bán vé số dạo năm 2020 tại Bình Thuận.

Đối với các địa phương khác, thống nhất về chủ trương hỗ trợ hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, số tồn quỹ Vì người nghèo, Quỹ Ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Thường trực cấp ủy cấp huyện quyết định chủ trương việc chi hỗ trợ cho hộ cận nghèo tại địa phương mình.

Thống nhất đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chi 800 triệu đồng từ nguồn Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý để hỗ trợ cho các chủ phương tiện vận tải, vận chuyển người từ chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Thống nhất đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chi 642,6 triệu đồng từ nguồn Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý để chi hỗ trợ tiền ăn cho các lực lượng của tỉnh tăng cường về thị xã La Gi tham gia tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã La Gi.

Trước đó, trong tháng 8-2021, Bình Thuận cũng đã hỗ trợ mỗi hộ nghèo, mỗi người cao tuổi không người phụng dưỡng 1 triệu đồng từ Qũy phòng chống COVID-19.

create

Phương Nam / plo.vn

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-chi-ho-tro-cho-hon-4000-ho-ngheo-moi-ho-1-trieu-dong-1015356.html

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1177084