• youtube
  • facebook

Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không?

Theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và hướng dẫn tại Điều 19, Điều 9, tùy vào từng trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe mà tài xế có thể phải chuẩn bị thêm cả giấy khám sức khỏe hoặc không.

Giấy phép lái xe được cấp lại trong trường hợp nào?

Theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, giấy phép lái xe sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau:

Giấy phép lái xe đã quá hạn hạn sử dụng

- Trường hợp quá hạn dưới 03 tháng được cấp lại giấy phép lái xe mà không cần thi lý thuyết hay thực hành.

- Trường hợp quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm tài xế phải sát hạch lại lý thuyết mới được cấp lại giấy phép lái xe.

- Trường hợp quá hạn từ 01 năm trở lên tài xế phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành mới được cấp lại giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe bị mất

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng được xét cấp lại giấy phép lái xe.

- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên thì phải thi sát hạch để được cấp lại giấy phép lái xe.

+ Quá hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm tài xế phải thi lại lý thuyết.

+ Quá hạn từ 01 năm trở lên tài xế phải thi lại cả lý thuyết và thực hành. 

Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không?

Cũng theo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và hướng dẫn tại Điều 19, Điều 9 Thông tư này, tùy vào từng trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe mà tài xế có thể phải chuẩn bị thêm cả giấy khám sức khỏe hoặc không. Cụ thể như sau:

Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không?
Hiệu quả từ những mô hình liên kết tiêu thụ nông sản tại Ninh Thuận

Trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe phải có giấy khám sức khỏe:

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do quá hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên.

Trường hợp này phải có giấy khám sức khỏe bởi đây là giấy tờ yêu cầu bắt buộc phải có trong hồ sơ thi sát hạch lại giấy phép lái xe do để quá hạn từ 03 tháng trở lên.

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do bị mất.

Trường hợp này phải có giấy khám sức khỏe bởi đây là giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất.

Trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe không cần giấy khám sức khỏe:

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE do quá hạn sử dụng dưới 03 tháng.

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

- Cấp lại giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 do bị mất.

create

Nguyễn Đức / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/xe/xin-cap-lai-giay-phep-lai-xe-co-can-giay-kham-suc-khoe-khong-1066406.ldo

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1465495