• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với các hành vi xây dựng sai phép, không có phép

Trong giai đoạn 2017-2018, Chánh Thanh sở ban hành 37 quyết định xử phạt với các đối tượng sô tiền là 913.500.000 đồng với các hành vi xây dựng không phép và xây dựng sai phép.

Mới đây UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kết luận về việc Thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ các văn bản pháp luật, thông tư và xét nội dung báo cáo kết quả thanh tra số 2448/BC-ĐTTr ngày 29/12/2019 và báo cáo kết quả thanh tra sô 282/BC-ĐTTr ngày 28/5/2020 của trưởng đoàn thanh tra về đề nghị ban hành Kết luận thanh tra.

Qua kiểm tra hồ sơ thực tế quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XP VPHC) của Chánh Thanh tra sở và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, UBND các huyện thành phố ban hành từ năm 2014-2018; quyết định XP VPHC của chủ tịch UBND tỉnh do các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu từ năm 2017-2018 đối với Sở xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận. Ảnh Diadiem.com

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận. Ảnh Diadiem.com

Theo đó, tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 2017-2018, Chánh Thanh sở ban hành 37 quyết định xử phạt với các đối tượng sô tiền là 913.500.000 đồng với các hành vi xây dựng không phép và xây dựng sai phép.

Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo
MXH xôn xao thông tin chồng bắt tại trận vợ 7x cặp kè thanh niên 9x và lời thanh minh hài hước “mỗi người nằm 1 giường“

Trong đó, 34 quyết định với số tiền là 833.500.000 đồng đã được bên sai phạm nộp vào Kho bạc Nhà nước với sô tiền là 833.500.000 đồng.

Còn 3 quyết định với số tiền là 80.000.000 đồng chưa thì hành đến nay đã hết thời hiệu. Trong đó có 01 quyết  định xử phạt căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính được lập với người có thẩm quyền quản lý của người vi phạm, không phải đối tượng vị phạm, chưa đúng theo khoản 1,2 Điều 2 Luật XL VPHC.

2 quyết định còn lại Sở có văn bản đôn đốc, nhắc nhở, có biên bản làm việc với đối tượng bị xử phạt, nhưng không tiến hành xác minh điệu kiện thi hành để hướng dẫn đối tượng làm đơn đề nghị hoàn thi hành theo Điều 76, giảm miễn theo điều 77 của Luật XL VPHC; trường hợp đối tượng không tự nguyện thi hành thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo pháp luật.

Kết luận cũng nêu rõ về mặt tồn tại, hạn chế trên là do việc lập biên bản vi phạm hành chính với người thuộc quyền quản lý của người vi phạm, không phải đối tượng vi phạm là chưa đứng quy định tại Điều 2 Luật XL VPHC. Mặc dù quyết định chưa triển khai thi hành, nhưng không ban hành quyết định sai sót hoặc hủy quyết định theo quy định tại Nghị Định số 97.

Từ ngày 5/8, TP.HCM xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng
Xúc động chàng trai mỉm cười bên mộ bạn gái đã mất

Cơ quan chức năng không tiến hành xác minh điều kiện thi hành để hướng dẫn đối tượng làm đơn đề nghị hoàn, giảm, miễn hoặc tiến hành biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật XP VPHC.

Để xảy ra những sai sót trên là do chưa nắm vững chuyên môn, trình tự, thủ tục và cách thức tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về biện pháp xử lý, kết luận chỉ rõ phải tổ chức rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, xá định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp, tham mưu theo quy định.

Link nguồn: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ninh-thuan-xu-phat-gan-1-ty-dong-doi-voi-cac-hanh-vi-xay-dung-sai-phep-khong-co-phep-d128729.html

create

Như Trường / phapluatplus.vn

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ninh-thuan-xu-phat-gan-1-ty-dong-doi-voi-cac-hanh-vi-xay-dung-sai-phep-khong-co-phep-d128729.html