• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Rà soát, trực tiếp gặp công dân để giải quyết về hỗ trợ

Bà Nguyễn Ngọc Phương Trâm (Ninh Thuận) đã nộp đủ hồ sơ nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho ông Huân (cán bộ xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm) từ ngày 15/12/2021, nhưng đến nay ông Huân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Bà Trâm hỏi, hồ sơ của ông Huân bao lâu mới được giải quyết?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì tổng thời gian giải quyết hồ sơ tối đa là 19 ngày làm việc (cấp xã tổng hợp vào các ngày 5 và 20 hàng tháng; Cấp huyện là 2 ngày và cấp tỉnh là 2 ngày).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo UBND Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức rà soát, kiểm tra thông tin và yêu cầu UBND xã Thành Hải trực tiếp gặp gỡ công dân để giải quyết thắc mắc.

create

PV / baochinhphu.vn

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ninh-thuan-ra-soat-truc-tiep-gap-cong-dan-de-giai-quyet-thac-mac-ve-ho-tro-102220506115907627.htm

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1424223