• youtube
  • facebook

Ninh Thuận: Hoàn trả trường học làm khu cách ly, để tựu trường vào ngày 1/9

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh ở Ninh Thuận sẽ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Học sinh ở Ninh Thuận sẽ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo đó, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ tựu trường vào ngày 1.9, khai giảng vào ngày 5.9 và bắt đầu năm học vào ngày 6.9. Năm học kéo dài 35 tuần và 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ tịch tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định kế hoạch thời gian học cụ thể cho từng cấp, ngày thi học sinh giỏi, thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi, hội thi khác theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 và thời gian nghỉ học, kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết, hiện một số cơ sở trường học làm khu cách ly tập trung đã được hoàn trả để chuẩn bị năm học mới. Số còn lại sẽ được hoàn trả trước ngày 25.8.

"Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát như hiện nay, thì sở sẽ trình UBND tỉnh phương án cho học sinh bắt đầu năm mới đúng kế hoạch", Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận nói.

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục
create

Huỳnh Hải / laodong.vn

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1144711