• youtube
  • facebook

Những loại giấy tờ đã có bản online để xuất trình thay bản giấy khi đi làm thủ tục hành chính người dân cần biết

Hiện tại, nhiều loại giấy tờ đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. Khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dân có thể xuất trình bản điện tử này thay cho bản giấy.

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú - Mã số sổ hộ khẩu online

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp chỉ có giá trị đến ngày 31/12/2022. Hiện tại, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định Luật Cư trú 2020 và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. 

Tới đây, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ được thay thế bằng bản điện tử (thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú). Mã số sổ hộ khẩu online là thông tin người dân cần biết và ghi nhớ để thuận tiện cho các thủ tục hành chính.

Thẻ Bảo hiểm Y tế - VssID

Điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Xin cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không?
Hiệu quả từ những mô hình liên kết tiêu thụ nông sản tại Ninh Thuận

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tại Công văn 1493/BHXH-CSYT , từ ngày 1/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy. Trường hợp không cài được ứng dụng thì vẫn sử dụng thẻ BHYT bằng giấy.

Sổ Bảo hiểm Xã hội - VssID

Theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 , đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Cũng như BHYT, ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có mã QR

Thông tư số 01/2022/TT-BTP Bộ Tư pháp đã chính thức ban hành bản điện tử của Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Theo đó, Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2020/NĐ-CP, người dân đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn trực tuyến sẽ được nhận bản điện tử có mã QR của các giấy tờ hộ tịch này.

Các giấy tờ hộ tịch có bản điện tử khác

Theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, các loại giấy tờ khác như: trích lục khai tử, trích lục đăng ký giám hộ, trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy báo tử,… cũng đã có bản điện tử thay thế cho bản giấy.

create

Nhã Mi / toquoc.vn

Nguồn: https://toquoc.vn/nhung-loai-giay-to-da-co-ban-online-de-xuat-trinh-thay-ban-giay-khi-di-lam-thu-tuc-hanh-chinh-nguoi-dan-can-biet-4202219714247627.htm

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1470219