• youtube
  • facebook

Lao động tự do làm nghề gì sẽ được nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Ông Dương Tuất (ở Đồng Nai) cho biết, ông là công nhân cơ khí, đã nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 'Tôi có được hưởng hỗ trợ COVID-19 của chính phủ không?' - ông Tuất đặt câu hỏi.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30.9.2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng áp dụng:

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị (mức chuẩn nghèo của quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) làm một trong các công việc sau:

- Lao động tự tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc làm thuê tại các cơ sở: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các ngành nghề khác phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 1.5.2021.

- Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục phải tạm hoãn công việc, ngừng việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên, bị mất việc do doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục tư thục phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định tại Điểm 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Ông có thể đối chiếu với các công việc nêu trên để xác định ông có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30.9.2021 của UBND tỉnh hay không để kịp thời được hưởng chính sách hỗ trợ (nếu có).

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Trường hợp trong quá trình làm thủ tục có khó khăn, vướng mắc ông có thể liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nơi cư trú để được thông tin, hỗ trợ.

create

Minh Hương / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/lao-dong-tu-do-lam-nghe-gi-se-duoc-nhan-tien-ho-tro-covid-19-965530.ldo

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/1227062