• youtube
  • facebook

Đồng Nai: Lập website tuyên truyền và trả lời trực tuyến về Dự án Sân bay Long Thành

Ngày 30/11, làm việc với các sở, ngành về công tác chuẩn bị triển khai thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch - đầu tư làm các thủ tục pháp lý để có thể giải ngân phần vốn đã được giao cho các hoạt động sắp tới; UBND huyện Long Thành chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nơi làm việc, kho chứa tài liệu hồ sơ thu hồi đất của dự án; các hồ sơ thực hiện đồng thời cả hồ sơ giấy và số hóa để người dân dễ tra cứu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị ngay vấn đề tuyên truyền về công tác đền bù, giải tỏa đất, tái định cư… khi thực hiện dự án, trong đó xác định cụ thể các công việc, người thực hiện, kinh phí và phương pháp làm. Bên cạnh cẩm nang tuyên truyền để cấp cho người dân cần lập website tuyên truyền, trả lời các thắc mắc trực tuyến cho người dân hiểu, nắm bắt.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo công tác chuẩn bị của địa phương

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo công tác chuẩn bị của địa phương

Theo kế hoạch chung, Sở Tài nguyên - môi trường sẽ thực hiện thu hồi đất các tổ chức, UBND huyện Long Thành thực hiện thu hồi đất các hộ cá nhân. Sở Tài chính đã thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá đền bù cây cao su và đang đề nghị ngành cao su cung cấp thêm dữ liệu để tính toán mức giá.