• youtube
  • facebook

Có thể bị phạt nặng nếu vợ không đưa tiền cho chồng tiêu Tết

Theo luật sư, thu nhập từ tiền lương của chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng và người chồng được quyền sử dụng tài sản này bình đẳng như người vợ.

Giải đáp thắc mắc xoay quanh việc vợ giữ lương của chồng nhưng khi chồng cần vào mục đích chính đáng, như việc tiêu Tết nhưng vợ dùng dằng không 'trích quỹ', luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết:

Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Vợ chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong hiến pháp, luật này và các luật khác có liên quan.

Không đưa chồng tiền tiêu Tết, vợ có thể bị phạt nặng. Ảnh minh họa.

Không đưa chồng tiền tiêu Tết, vợ có thể bị phạt nặng. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, theo những quy định trên thì thu nhập từ tiền lương của chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng và người chồng được quyền sử dụng tài sản này bình đẳng như người vợ.

Khoản 1 Điều 56 Nghị định 167/201 quy định: Phạt tiền 300.000-500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

Bộ GD&DT chỉ đạo khẩn lễ khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong đại dịch COVID-19
Quốc khánh 2-9: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Đã là tài sản chung thì vợ chồng đều bình đẳng sử dụng. Ảnh minh họa

Đã là tài sản chung thì vợ chồng đều bình đẳng sử dụng. Ảnh minh họa

Người chồng có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp nếu vợ mình vẫn khăng khăng không đồng ý cho chồng sử dụng số tài sản chung của hai người.

 

create

Sóc nâu / baodatviet.vn

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/606010